Strategisch HRM

Missie en visie en van de organisatie worden uitgewerkt in een strategie. Strategisch HRM is de lange termijn uitwerking van het thema ‘Personeel’. De verschillende strategische thema’s worden in doelen, beleid, instrumenten en tijdpad integraal op elkaar afgestemd.

Strategisch HRM richt zich op de koers en (rand)voorwaarden HRM om vooral op lange termijn de doelen en opbrengsten voor de organisatie met het personeel (Human Resources) te kunnen realiseren.

Het gaat daarbij niet alleen om het volume van personeel per thema (op korte maar ook lange termijn). Naast het volume zijn de benodigde kwaliteiten in de komende jaren aan verandering onderhevig. Kern van de strategische personeelsplanning is dat nu nog niet exact bekend is welke kwaliteiten u (aanvullend) in huis wilt hebben, u verwacht bijv. meer of minder digitaal te gaan werken. Het type personeel (bekwaamheden, motivatie, veranderbereidheid) is daarbij van belang, maar ook de mate van (zelf)sturing die u verwacht van m.n. het onderwijsgevend personeel.

Eén van de control mechanismen betreft een Strategische Personeels Planning (SPP). Deze geeft richting aan het volume per expertiseveld en zet deze af tegen uw huidige personeel plus (verwachte) ontwikkelmogelijkheden van deze groep. SPP is gericht op ontwikkelen van uw personeelsbestand in de richting van hetgeen u over 10-15 jaar verwacht nodig te hebben. Deze aanpak gaat dus verder dan (de vandaag benodigde) bevoegdheden en omvat de kaders waaraan vervolgens in uw HR-beleid invulling dient te worden gegeven.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.