Home

De medewerkers van Sterk-onderwijs zijn deskundig in de structurering en invulling van de Planning en Control van uw organisatie. Onze ervaring maakt dat we gedragen oplossingen creëren, van strateeg tot administratief medewerker. Onze ondersteuning is daarmee een blijvende versterking van uw organisatie.

“De kracht van Sterk-onderwijs ligt op planning, control en uitvoering. Die organiseren en realiseren we op alle ondersteunende beleidsterreinen. Samen realiseren wij Sterk-onderwijs!”

Personeel

Sterk-onderwijs is hét bureau voor het onderwijsveld dat integraliteit versterkt in uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie consistent is door een grote nadruk op de planning en control. Advies en beleid vanuit Sterk-onderwijs is praktisch en opbrengstgericht. Beleid moet de organisatie versterken. Dat betekent voor ons dat beleid consistent moet zijn met het doel van de organisatie en alle keuzes daarbinnen.

Financieel

Er wordt binnen het onderwijs tegenwoordig veel gevraagd van een bestuurder of (algemeen) directeur. U heeft te maken met diverse instanties en bent gebonden aan vele wetten en regels. Naast de zorg voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs en goed werkgeverschap, wordt er van u ook verwacht dat u een gedegen financieel- en personeelsbeleid voert en optimale resultaten met de organisatie realiseert.

Organisatie

De kracht van Sterk-onderwijs is dat wij rust brengen in uw organisatie. Onze dienstverlening omvat het richten, het inrichten én het verrichten van thema’s die spelen in uw organisatie. Advies en beleid vanuit Sterk-onderwijs is praktisch en opbrengstgericht.

Huisvesting

Planning en control op het gebied van huisvesting is drieledig. Het volume van ruimtebehoefte, de kwaliteit van de huisvesting en de kosten die gemoeid zijn met huisvesting. Onze planning en control is zo opgezet dat de organisatiedoelen optimaal worden ondersteund. Huisvesting is daarin ook een belangrijke voorziening voor de organisatie. De planning en control is gebaseerd op de strategie en het beleid.

Actuele thema's

De dienstverlening van Sterk-onderwijs is erg divers. Naast bovengenoemde thema’s, ondersteunt Sterk-onderwijs ook op actuele thema’s. Een compleet overzicht van de thema’s waarop wij u kunnen ondersteunen vindt u bij onze dienstverlening.