Over ons

Over Sterk-onderwijs

De droom van Sterk-onderwijs is dat het College van Bestuur van een onderwijsorganisatie zich volledig kan richten op de ontwikkeling van kinderen. De randvoorwaarde, evenredige ontwikkeling van de organisatie, wordt gerealiseerd of ondersteund door Sterk-onderwijs waardoor het bestuur zich kan beperken tot beslissingen o.b.v. onderbouwde voorstellen.

Planning maakt control mogelijk. Van strategisch tot operationeel handelen zullen wij doel, middel en tijdpad onderdeel laten uitmaken van onze opdracht. Uw voortgang is onze doelstelling.

Onze missie is om de Planning en Control van uw organisatie zodanig te versterken dat een College van Bestuur zich volledig kan richten op het onderwijs, zich baserend op harde/tijdige/passende informatie vanuit een georganiseerd proces in een werkende organisatie.

Het is onze visie dat rust in de onderwijsorganisatie maakt, dat zij zich op haar core-business kan richten. Dit doen wij door integraliteit in ons handelen toe te passen, waardoor uw organisatie structureel wordt versterkt. Integraal denken en doen zorgt voor een congruente organisatie en beperkt onrust. Wij bereiken deze integraliteit door samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen alsook tussen het strategisch, tactisch en operationeel handelen te bewaken en initiëren.

Wat doen we? 
De medewerkers van Sterk-onderwijs zijn deskundig in de structurering en invulling van de Planning en Control van uw organisatie. Onze ervaring maakt dat we gedragen oplossingen creëren, van strateeg tot administratief medewerker. Onze ondersteuning is daarmee een blijvende versterking van uw organisatie.

Wat is onze kracht?
Onze inzet wordt als sterk ervaren omdat wij aandeelnemer zijn in uw organisatie. Onze betrokkenheid met en in uw organisatie is ongekend. Wij voegen waarde toe door onze kennis, ervaring en de wijze van toepassing van uw beslissing. Wij realiseren oplossingen. Doordat wij verbeterpunten meetbaar maken in doel, middel en tijdpad, zijn de resultaten meetbaar. Wij zullen uw vertrouwen verdienen en versterken structureel uw organisatie.

Wanneer zijn wij tevreden? 
Wij zijn nog niet tevreden zodra u dat bent. Uw zorg wordt onze zorg! Onze medewerkers zorgen voor rust in uw organisatie. Wij versterken uw organisatie. Wij zijn tevreden wanneer we het maximaal haalbare resultaat hebben gerealiseerd, binnen de beperkingen van uw organisatie en wet- en regelgeving. Voorwaarde is dat uw organisatie open staat voor versterking, zoals ook wij verwachten van u dat u óns blijvend aanscherpt door feedback. Neem gerust contact met ons op via de contactpagina om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

“De kracht van Sterk-onderwijs ligt op planning, control en uitvoering. Die organiseren en realiseren we op alle ondersteunende beleidsterreinen. Samen realiseren wij Sterk-onderwijs!”

MVO:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen achten wij noodzakelijk voor een goede toekomst voor onze (klein)kinderen en maatschappij. In ons handelen hebben wij oog voor het milieu, door het bevorderen van circulaire economie. Wij pakken oorzaken aan met duurzame oplossingen in het belang van onze gezamenlijke toekomst.