HRM / P&O

HRM / P&O

Personeel is het meest belangrijke kapitaal waarmee een onderwijsorganisatie werkt. De kwaliteit en de opbrengst van iedere medewerker in uw organisatie moet bijdragen aan het doel: de ontwikkeling van de leerling binnen zijn of haar mogelijkheden en de doelstelling en kaders die u daarvoor heeft geformuleerd.

HRM (Human Recources Management) richt zich op het verwerven en behouden van voldoende, bekwaam, betaalbaar, gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar personeel om het onderwijs te verzorgen, te verbeteren en te innoveren.

Producten van HRM zijn bijvoorbeeld de formatieplanning, casemanagement verzuim, personeelstevredenheid, scholing en training, functioneren en beoordelen, duurzame inzetbaarheid (leeftijdsbewust personeelsbeleid), IDU (instroom, doorstroom, uitstroom), functieboek, werving & selectie, benoeming en ontslag, maatwerkafspraken of bijv. een vlootschouw. Met HRM organiseert en bewaakt u het beleid waarmee u uw strategische doelen wilt realiseren.

De synergie tussen alle medewerkers, functies en organisatielagen bepaalt hoe ver u komt in het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. Uw bestuur is de bedrijfsarchitect die de stip op de horizon tekent en de strategie die daartoe moet leiden. De uitdaging van HRM is om door SPP (strategische personeelsplanning) de brug te slaan tussen de huidige situatie en de behoefte van de organisatie in de toekomst.

Personeel is niet alleen uw grootste ‘bezit’, het is ook uw grootste ‘last’. Zo’n 80% van de begroting bestaat uit personele kosten. Het is dan ook van groot belang dat investeringen in uw menselijk kapitaal en investeringen in materieel zo worden gedaan dat zij optimaal bijdragen aan het realiseren van uw doelstellingen.

Te vaak worden investeringen in personeel niet gedaan omdat zij in de toekomst uw nieuwe behoefte aan competenties dekken, maar als beloning voor inspanningen uit het verleden. De waardering die daaruit spreekt is goed, maar door een beperkte aanpassing kunt u uw organisatie versterken in de toekomst.

Het is de uitdaging uw organisatie structureel te versterken en zo gereed te krijgen voor úw toekomst. Onze werkwijze van integraal denken en doen zorgt ervoor dat wij gedurende onze inzet de samenhang bewaken en versterken. Uw missie/visie/strategie zijn bepalend voor de doelstellingen op langere en korte termijn. Die doelstellingen bepalen uw behoefte in de toekomst en dat maakt dat zij de opdracht vormen voor de diverse beleidsterreinen, waaronder HRM.

Om uw doel te kunnen helpen realiseren dient zij duidelijk te zijn. Het monitoren van de ontwikkeling van de organisatie, kan alleen wanneer zij concreet is in haar (tussen)doelen. De vormen waarin u op HRM-terrein monitoring kunt toepassen zijn bijvoorbeeld:

  • functioneren/beoordelen
  • verzuim/re-integratie
  • scholing/ontwikkeling
  • opbrengsten jaartaakbelasting
  • functiemix

Het ontwikkelen van personeelsbeleid en het inzetten van de juiste personeels-instrumenten is specialistisch werk. Sterk-onderwijs beschikt over adviseurs die ruime praktijkervaring hebben op het gebied van HRM/P&O. Zij kunnen uw organisatie versterken door het ontwikkelen en implementeren van personeelsbeleid of kunnen als personeelsadviseur worden ingezet binnen uw organisatie. Strategische personeelsplanning (SPP) implementeren in uw organisatie wordt met de grootste zorg gerealiseerd. Volume maal kwaliteit maken resultaat!

Ongetwijfeld heeft u al een bundel met beleidsdocumenten. Wij kunnen deze voor u meer in samenhang brengen en zodanig aanscherpen dat zij synergie in uw organisatie bevorderen. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.