Financiën (P&C)

Financiën (P&C)

Planning en control op financieel gebied is van groot belang voor de grip op de organisatie. Het minst belangrijke beleidsterrein laat het snelst zien of voorgenomen keuzes haalbaar zijn, en waar een afwijkende omvang in de realisatie gaat leiden tot heroverweging van uw uitgangspunten.

Zonder planning geen control.

De financiële planning is een resultante van uw beleidsmatige keuzes. Te vaak wordt financiën als leidend gezien, waarna gekeken wordt wat voor die omvang in geld gedaan kan worden.

Het is onze kracht om vanuit beleid te werken en de planningen een resultante te laten zijn van beleidskeuzes. Tegelijk stellen wij vaak vast dat doelstellingen onvoldoende concreet zijn waardoor afwijkingen onvermijdelijk zijn.

In de beginfase is het achterhalen van voornemens bij de budgethouders onze uitdaging. Bij een langer lopende ondersteuning is het onze uitdaging uw onderwijskundige droom in concrete stappen richting doel uit te tekenen en deze te budgetteren.

In de ideaalsituatie komt de realisatie overeen met de planning, met uitzondering van (tussentijdse) wijzigingen in beleid of onvoorziene wijzigingen in regelgeving. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.