AO/IB (AO/IC)

AO/IB en AO/IC staan voor Administratieve Organisatie en Interne Beheersingsmaatregelen of Interne Controlemaatregelen. Deze hebben betrekking op de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan uw Handboek AO/IC.

De Administratieve Organisatie (AO) is kortweg de werkstructuur in de organisatie gezien vanuit een controllers- of accountantsbril. Iedere organisatie heeft bedrijfsprocessen waarin risico’s verstopt zitten, controle nodig is of scheiding van functies gewenst is (bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan).

Door deze processen en rolverdeling vast te leggen in een Handboek AO/IC is de formele rolverdeling duidelijk inclusief het controle of vier ogenprincipe gedekt.

 Er bestaat nog wel eens spraakverwarring over AO/IB en AO/IC en deze worden vaak door elkaar gebruikt. Toch zit er een verschil tussen controleren (AO/IC) en beheersen (AO/IB). De interne controle is namelijk onderdeel van interne beheersingsmaatregelen. De voorkeur van Sterk-onderwijs gaat dan ook uit naar de term AO/IB. Deze controleert niet alleen processen, maar beheerst ze ook en stuurt aan waar nodig.

Een AO/IC-handboek wordt gebruikt door de organisatie om processen te duiden en te controleren. In handboeken AO/IC staat bijvoorbeeld beschreven welke processen bestaan, wanneer en door wie deze gedaan en beoordeeld moeten worden, hoe steekproefcontroles verlopen en welke verantwoording met welke regelmaat dient te worden geleverd.

Wij ondersteunen uw organisatie bij de totstandkoming van uw AO/IB en het daaruit voortvloeiende Handboek AO/IC. Wij ondersteunen u op de onderdelen waar u onvoldoende capaciteit of kwaliteit in huis heeft.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. Samen maken wij Sterk-onderwijs.