Strategie en organisatie

Onze dienstverlening omvat het richten, het inrichten én het verrichten van thema’s die spelen in uw organisatie. Wij streven ernaar dat iedere actie op operationeel, tactisch en strategisch niveau bijdraagt aan het realiseren van uw strategische doelen. Dit wordt ook wel samengevat als business control.

Voorbeelden van onze inzet op het terrein van strategie en organisatie zijn:

 • Samenhang tussen de omgeving en uw strategie
 • Strategieformulering
 • Profilering
 • Spreiding, positionering
 • Model toepassing (bijv. 5-krachtenmodel, DESTEP, BCG-matrix, Product-markt matrix, SWOT-analyse, waardeketen
 • Risicomanagement
 • Planning & controlcyclus
 • Organisatie inrichting
 • Functiebouwwerk
 • RI&E
 • Tevredenheidsonderzoek
 • Administratieve organisatie, interne controlemaatregelen (AO/IC)