Schatkistbankieren: sinds negatieve rente mogelijk ook iets voor uw organisatie.

Gezien de huidige marktontwikkeling kan schatkistbankieren een mogelijk interessante optie zijn voor een onderwijsinstelling. Deze deelname bij het Ministerie van Financiën (Agentschap van de Generale Thesaurie)  kent immers een aantal interessante voordelen. Dat is de reden dat steeds meer onderwijsinstellingen zijn overgegaan naar bankieren bij de Staat.

Voordeel van deelname is dat de aan de Staat gekoppelde (hoofd)bankrekening volledig is verzekerd en niet tot het maximum van € 100.000 per rekeninghouder zoals bij commerciële banken (depositogarantiestelsel). Daarnaast is in de Comptabiliteitswet (waaronder schatkistbankieren valt), vastgelegd dat binnen deze huidige wetgeving geen negatieve rente op tegoeden in rekening wordt gebracht. Dit is wat commerciële banken in 2021 toepassen, waardoor bij een bovenmatig saldo van 2 miljoen, 10.000 euro negatieve rente wordt gerekend.

De beide voordelen sluiten aan op uw eigen treasurybeleid (vastgelegd in onder andere een treasurystatuut) waarin doorgaans staat dat de onderwijsinstelling streeft naar lage financieringskosten en risicoreductie over het openstaande saldo.

Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Onderwijsinstellingen zijn niet verplicht om deel te nemen, maar mogen wel vrijwillig schatkistbankieren. Sociale fondsen, agentschappen, ministeries, provincies en gemeenten zijn verplicht om aan schatkistbankieren deel te nemen.

Er zijn ook een aantal vereisten en voorwaarden voor deelname. Bij de Staat dienen alle publieke gelden te worden ondergebracht. Daarvoor is het nodig om de publieke geldstromen te scheiden van private geldstromen. Daarnaast dienen uitstaande beleggingen te worden afgebouwd.

Sterk-onderwijs heeft ervaring met schatkistbankieren, werkt in dezen samen met het Ministerie van Financiën en heeft voor diverse onderwijsbesturen onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen. Wellicht kunnen we ook u ondersteunen in het keuzetraject en de eventuele implementatie.

Mocht u uw treasurybeleid willen actualiseren, laten toetsen, of over dit onderwerp van gedachten willen wisselen, kunt u:

  • mailen naar info@sterk-onderwijs.nl
  • bellen naar de heer Micha Janischka (06 – 4990 2080)
  • bellen naar ons secretariaat (06 – 8360 7101).

Samen realiseren wij Sterk-onderwijs!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *