Planning en control

Planning en control

Sterk-onderwijs is hét bureau voor het onderwijsveld dat integraliteit versterkt in uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie consistent is door een grote nadruk op de planning en control. U richt zich  met name op de doelen voor de organisatie, wij versterken de grip in de organisatie door onze wijze van inrichten en verrichten van de planning, control en uitvoering.

Onze consultants en adviseurs ondersteunen u door zorg te dragen voor integrale planning en control. Expliciet en impliciet beleid krijgt haar plaats in planning en control. Middelen dienen zodanig ingezet te worden dat deze bijdragen aan de te behalen doelen.

Door onze ervaring en toepassingswijze van control zijn wij in staat uw organisatie in de pas te laten lopen met vooraf opgestelde planningen. De cultuur van geaccepteerde overschrijdingen past ons niet, anders dan wanneer dit het gevolg is van een (gecalculeerde) wijziging in uw beleid.

Onze kracht is uw organisatie grip te geven op het gebied van formatie, financiën en kwaliteit. Staan in uw organisatie de klokken al gelijk?