Onderhandelingsakkoord bereikt voor bestuurders funderend onderwijs (PO en VO).

De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben op 11 juli 2022 een akkoord bereikt over één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs – primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO).

De hoofdlijnen uit het onderhandelingsakkoord Cao Bestuurders Funderend onderwijs 2022 zijn de volgende:
  • De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2023.
  • De partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van de huidige salarissen met 3% met ingang van 1 januari 2022.
  • Er wordt één nieuw loongebouw voor bestuurders PO en VO geïntroduceerd, dat is gebaseerd op de functieklassenindeling in 7 klassen (A t/m G) van OCW voor de WNT (wet normering topinkomens).
  • De salarisbedragen zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband van 40 uur per week en een jaartaak van 1.800 klokuren.
  • De bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen worden geharmoniseerd, inhoudende dat met ingang van 1 januari 2023 een bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringsregeling voor alle bestuurders in het funderend onderwijs geldt conform de huidige regeling voor bestuurders VO. Voor bestuurders in het PO die na 31 december 2022 werkloos worden geldt dan dat zij overgangsrechtelijk niet langer onder het al vervallen BBWO (besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs) vallen.
  • In het kader van het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden is het percentage van de eindejaarsuitkering vastgesteld op 7,4%.

Bron: https://vtoi-nvtk.nl/actueel/onderhandelingsakkoord-bereikt-voor-bestuurders-funderend-onderwijs-po-en-vo-juli2022