Onderhandelaarsakkoord PO: 4,75% loonstijging.

De vakbonden en de PO Raad zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het Primair Onderwijs. In het onderhandelaarsakkoord is onder andere een loonstijging van 4,75% afgesproken per 1 juli 2022. Naast deze loonstijging zijn er ook afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof en is er invulling gegeven aan de professionaliseringsmiddelen voor leraren die al werden vastgelegd in het onderwijsakkoord van afgelopen voorjaar. Tevens ontvangen de medewerkers in het primair onderwijs komende maand een eenmalige uitkering van €500,- naar rato van hun werktijdfactor.

Klik hier om het gehele onderhandelaarsakkoord te lezen.