Kabinet trekt eenmalig extra geld uit voor ondersteuning scholen in coronatijd.

Scholen blijven open zolang dit verantwoord kan, schrijven ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) aan de Kamer. Om scholen hierbij te ondersteunen maakt het kabinet eenmalig 210 miljoen euro vrij voor het po, vo en mbo. De PO-Raad vindt het goed dat er extra geld beschikbaar wordt gemaakt voor het onderwijs. De sectororganisatie vindt het belangrijk dat de middelen zo snel mogelijk bij scholen terechtkomen, omdat de nood hoog is.

Het extra geld wordt beschikbaar gemaakt per 1 januari 2021. Schoolbesturen worden hierover zo snel mogelijk via het ministerie van OCW geïnformeerd. Het coronavirus heeft veel invloed op het onderwijs en de druk op schoolteams is groot. Zo moeten scholen soms snel schakelen tussen fysiek en afstandsonderwijs en is de werkdruk groot, mede ook door vervangingsproblematiek.

Inzet extra middelen

De middelen zijn vooral bedoeld om het primaire onderwijsproces doorgang te laten vinden tijdens de coronacrisis. Schoolbesturen maken tijdens de coronacrisis hoge kosten vanwege het regelen van vervanging. Het geld dat nu beschikbaar komt kan een deel van deze kosten compenseren. Ook kunnen de middelen ingezet worden voor tijdelijk extra ondersteunend personeel in de school, zoals conciërges of onderwijsassistenten. Het geld kan daarnaast gebruikt worden om aanvullend bevoegd personeel aan te nemen, al zal dit vanwege het lerarentekort een grote uitdaging zijn voor schoolbesturen.

Regionale samenwerking als instrument voor subsidie

De ministers schrijven in hun brief dat ‘de meest gerichte en doeltreffende maatregel om de vervangingsproblematiek te ondersteunen een tijdelijke subsidieregeling is in regionaal verband, passend bij de regionale coronaproblematiek. De middelen komen daarom niet in de lumpsum beschikbaar, zoals bepleit door de PO-Raad, maar via een subsidieregeling waar alleen in een regionale samenwerking gebruik van worden gemaakt.  Hierbij kan worden aangesloten bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden, maar ook het vormen van een nieuwe regionaal samenwerkingsverband behoort tot de mogelijkheden.

Op school wordt alleen les gegeven

In de brief benadrukken de ministers van Onderwijs nogmaals dat het belangrijk is op school alleen les te geven en activiteiten zoals vergaderingen en ouderavonden op afstand te organiseren. ‘Schoolbesturen die hun personeel verplichten aanwezig te zijn voor andere zaken dan lesgeven, handelen tegen de richtlijnen in. Het kabinet weet zich hierin volmondig ondersteund door de sociale partners’, schrijven de ministers aan de Tweede Kamer. De PO-Raad heeft hier al eerder aandacht voor gevraagd bij haar leden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *