Instroomtoetsing en voorwaarden Participatiefonds blijven per 01-08-2021 nog gelden! (modernisering Participatiefonds (Pf) per die datum onhaalbaar)

Vanwege het verkiezingsreces is het niet mogelijk om te voldoen aan de invoerdatum van 1 augustus 2021 voor de Modernisering van het Participatiefonds. Het wetsvoorstel moet behandeld worden in de Tweede Kamer. Gezien het feit dat het kabinet momenteel demissionair is en de coronacrisis veel druk uitoefent op de agenda, is besloten de invoering van de Modernisering van het Participatiefonds daarom uit te stellen.

Momenteel is er nog geen nieuwe datum voor de invoering bepaald. Het bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds gaat daarover in gesprek en de hoop is dat er eind maart 2021 duidelijkheid komt hieromtrent. Voor schoolbesturen verandert er niets aan de procedure om de werkloosheidskosten vergoed te krijgen. De instroomtoetsing blijft nog van toepassing volgens het oude reglement.

De beoogde verandering van vergoedingssystematiek per 01-08-2021 was:

Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om de eigen werkloosheidskosten beperkt te houden. Is ontslag toetsbaar onvermijdbaar, dan worden de kosten grotendeels vergoed door het Participatiefonds. Ieder schoolbestuur PO betaalt straks een eigen bijdrage in geval van een beëindiging van een dienstverband:

  • Standaard betaalt ieder schoolbestuur PO een eigen bijdrage van 50% en wordt 50% vergoed vanuit het fonds. Dit geldt bij elk ontslag (einde dienstverband) dat tot werkloosheidskosten leidt. Een schoolbestuur hoeft hier dan verder geen vergoedingsverzoek voor in te dienen!
  • Voldoet het ontslag aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en voldoet het schoolbestuur aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen? Dan kan de werkgever een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%.

Het huidige reglement Participatiefonds blijft dus nog even geldig.

Bron: https://www.vfpf.nl/actueel/invoerdatum-1-8-2021-voor-modernisering-pf-niet-haalbaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *