Huisvesting (P&C)

Huisvesting

Planning en control op het gebied van huisvesting is drieledig. Het volume van ruimtebehoefte, de kwaliteit van de huisvesting en de kosten die gemoeid zijn met huisvesting. Onze planning en control is zo opgezet dat de organisatiedoelen optimaal worden ondersteund. Huisvesting is daarin ook een belangrijke voorziening voor de organisatie. De planning en control is gebaseerd op de strategie en het beleid.

Strategische planning is met name in een periode van krimp van steeds groter belang. De ruimtebehoefte is van grote invloed op de keuzes die de organisatie moet gaan maken voor de komende periode. Een goede afweging van de aanwezige capaciteit met de gewenste capaciteit is cruciaal.

Om te bereiken dat de positie van de school wordt versterkt door haar huisvesting, is consistentie nodig. De organisatie wil haar onderwijskundige prestaties vertaald zien in leerlingenaanwas. Wanneer de huisvesting de aanwas beperkt of terugdringt, heeft deze ook weer gevolgen voor de volledige breedte van de organisatie.

Soms zal moeten worden gekozen voor het maken van kosten (investeren), om terugdringing van baten te voorkomen of beperken. Bij Sterk maakt het allemaal onderdeel uit van onze jaarlijks plannings- en controlcyclus. Wij kunnen het beheer van uw beleidsterrein huisvesting voor onze rekening nemen.

Ruimtebehoefte berekeningen, (meerjaren)onderhoudsplannen en huisvestingsbeleid zijn thema’s waarop wij u kunnen ondersteunen. Ook de afstemming met de gemeente of de begeleiding bij nieuw- of verbouw kunnen wij u in ondersteunen. Wij ondersteunen u op de onderdelen waar u onvoldoende capaciteit of kwaliteit in huis heeft.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. Samen maken wij Sterk-onderwijs.