FUWA

Functiebeschrijving en -waardering (FUWA)

In het onderwijs wordt functiewaardering vastgesteld door middel van FUWA. Per sector (PO, VO, MBO/BVE, HBO) is hiervoor een FUWA-versie vastgesteld. De functiebeschrijvingen dienen een rechtstreeks gevolg te zijn van de wijze waarop de organisatie is ingericht. Die inrichting bepaalt vervolgens een samenhangend functiegebouw. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bepalen uiteindelijk het (salaris)niveau van een functie.

Het oorspronkelijk functiegebouw in het onderwijs werd gevormd door zogenaamde normfuncties. Doordat deze qua teksten geen samenhang laten zien met de eigen functies, bestaat het risico dat de gewenste synergie niet optimaal wordt bereikt.

Door middel van functiebeschrijving en -waardering (FUWASYS) kunnen scholen of besturen, uitgaande van de eigen organisatiedoelstellingen functies op maat beschrijven en waarderen. Dit biedt een school en/of bestuur meer mogelijkheden om in te spelen op interne en externe ontwikkelingen en daarbij zorg te dragen voor een passende beloning voor medewerkers.

Voor functiebeschrijving en –waardering, het samenstellen van het functieboek en de begeleiding en ondersteuning bij invoering van FUWA en functiemix kunt u contact opnemen met onze SPO-gecertificeerde FUWA-adviseurs.