Casemanagement verzuim

Casemanagement verzuim

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft duidelijk acties voor die door de werkgever in samenwerking met de werknemer moeten worden uitgevoerd als er sprake is van ziekteverzuim. Het nakomen van deze verplichting is al lastig voor het onderwijsveld, maar de kwaliteit van de actie bepaalt het resultaat voor uw organisatie.

Onze kracht is om van verzuim geen ziekte te maken. Door verzuimbeleid en bewaking zult u, zeker met het eigen risicodragerschap, een grotere omvang aan loonkosten voor de klas in kunnen zetten.

Ziek zijn overkomt je, maar verzuim is een keuze….

Met onze inzet als casemanager verzuim krijgt u meer grip op het verzuim in de organisatie. In samenwerking met uw bedrijfsarts (eventueel organiseren wij deze ook voor u) zorgen wij voor de-medicalisering van het verzuim.

Ziekte is duidelijk. Die is ter bepaling aan de bedrijfsarts. De mogelijkheden tot inzet worden hierbij actief opgezocht zodat uw medewerker zo snel als mogelijk weer met de collega’s samen aan het werk is. Dat kan soms meteen in de eigen functie, soms ook via andere werkzaamheden.

Verzuim wordt ook duidelijk. Wij stellen strenge eisen aan de bedrijfsarts met betrekking tot inzetbaarheid van medewerkers. Te vaak wordt verzuim ziekte genoemd en worden ten onrechte hoge ziektepercentages gerealiseerd. Verzuim moet ook worden opgelost. Dat gebeurt in redelijkheid en in samenwerking met de werkgever, maar het wordt wel opgelost.

De formaliteiten behorend bij ziekte behoort u natuurlijk ook te doen. Deze last kunnen wij u uit handen nemen, of zo voor u organiseren dat in gezamenlijkheid met uw directie of HRM/P&O-afdeling een zo praktisch mogelijke werkwijze ontstaat, waarmee u wel voldoet aan de wettelijke verplichtingen als een plan van aanpak incl. evaluatiemomenten.

Waar mogelijk worden de HRM-systemen in uw organisatie natuurlijk gebruikt. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.