Business control

Een business controller is, net als een financial controller, expert op het gebied van cijfers. Een business controllers werkt in beginsel niet aan maar mét de cijfers. Deze ziet de cijfers van het administratiekantoor of de administratie, toetst deze en gebruikt de cijfers om bedrijfsprocessen beter en efficiënter te maken en om (lange) termijndoelen van de organisatie te halen of bewaken. Business controllers zoeken naar verbetermogelijkheden zoals effectiever en efficiënter werken, vergroten van inzicht en terugdringing van risico’s voor de onderwijsorganisatie.

 De focus van een business controller is gericht op de correcte informatievoorziening van de onderwijsorganisatie om de doelen te behalen. Door het monitoren en controleren kan hij zien waar processen verbeterd kunnen worden. Hij is kritische sparring-partner voor het bestuur en helpt de scholen en directie bij het nemen van goed onderbouwde en doordachte (strategische) beslissingen. Die besluiten leiden tot vaststelling van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) zodat deze vervolgens gemonitord zullen worden. Voor een goede monitoring en controle spreekt hij budgethouders aan, maakt plannen, rapporten en analyses. Op financieel gebied gebruikt, toetst of maakt hij balansen, begrotingen en meerjarenplanningen. Cijfers uit het verleden worden gebruikt ter ondersteuning van voorspellingen voor de toekomst.

  • vertalen van strategische doelstellingen naar KPI’s en het bewaken van de voortgang daarvan;
  • signaleren van ontwikkelingen in de markt en komen tot voorspellingen en aanbevelingen voor de onderwijsorganisatie;
  • analyseren en rapporteren van eventuele afwijkingen vergeleken met de voorspellingen, met adviezen hoe daarop te anticieren;
  • opstellen van rapportages zoals managementrapportages, planningen en business-cases;
  • inrichten, ondersteunen en bewaken van budget;
  • het zien van verbetermogelijkheden en initiatief daartoe nemen;
  • uitvoeren van bedrijfseconomische en risico-analyses;
  • fungeren als aanspreekpunt binnen het bedrijf over (financiële) procesverbetering;
  • onderhouden van contact met budgethouders, directeuren, accountants, bestuur en eventueel toezichthouders.

Sterk-onderwijs is erop gericht uw organisatie te versterken. Wij kunnen u ondersteunen bij de opzet of aanscherping van uw planning en control. Graag zijn wij controller voor, en sparring-partner van het College van Bestuur. Interim inzet is uiteraard mogelijk. Onze kracht is dat wij uw organisatie zo ondersteunen dat de inzet zal verschuiven van controle naar controlling en van reactieve spanning naar een gecontroleerd proces voor uw organisatie.

Wanneer de organisatie haar kaders kent op financieel gebied en deze ook bewaakt (en aangescherpt) worden, verschuift de aandacht van reactief naar beleidsrijk werken. Zo zal onze controller uiteindelijk uw organisatiedoelen plannen en bewaken. Uw doel is immers ons doel. Samen maken wij Sterk-onderwijs. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.