Advies en beleid personeel

Advies en beleid personeel

De kracht van Sterk-onderwijs is dat wij rust brengen in uw organisatie. Onze dienstverlening omvat het richten, het inrichten én het verrichten van thema’s die spelen in uw organisatie. Advies en beleid vanuit Sterk-onderwijs is praktisch en opbrengstgericht. Beleid moet de organisatie versterken. Dat betekent voor ons dat beleid consistent moet zijn met het doel van de organisatie en alle keuzes daarbinnen.

De samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen is van belang om synergie te creëren. De opbrengst wordt sterker door samenhang tussen strategisch, tactisch en operationeel handelen. Dit alles zowel in doelen, middelen als tijdpad.

De consultants van Sterk-onderwijs hebben het vermogen om gedragen beleid te formuleren en te implementeren. Door de praktische insteek kunnen wij veel rendement in relatief weinig tijd realiseren. Als uitgangspunt hanteren wij dat beleid te monitoren moet zijn. Doelen, middelen en tijdpad worden daarom concreet. 

Wij adviseren u graag in de voor uw organisatie relevante vraagstukken. Om een aantal mogelijke thema’s te noemen:

 • formatiebeleid/allocatiesystematiek
 • financieel beleid
 • jaartaakbelasting
 • krimp
 • professionalisering
 • financiën
 • goed bestuur
 • onderwijsopbrengsten
 • medezeggenschap
 • strategische personeelsplanning
 • medewerker ontwikkeling
 • huisvestingsbeleid