Advies en beleid financieel

Advies en beleid financieel

De kracht van Sterk-onderwijs is dat wij rust brengen in uw organisatie. Onze dienstverlening omvat het richten, het inrichten én het verrichten van thema’s die spelen in uw organisatie. Advies en beleid vanuit Sterk-onderwijs is praktisch en opbrengstgericht, of het nu gaat om een advies, een controller of de inrichting van uw AO/IB.

Er wordt binnen het onderwijs tegenwoordig veel gevraagd van een bestuurder of (algemeen) directeur. U heeft te maken met diverse instanties en bent gebonden aan vele wetten en regels. Naast de zorg voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs en goed werkgeverschap, wordt er van u ook verwacht dat u een gedegen financieel- en personeelsbeleid voert en optimale resultaten met de organisatie realiseert.

Beleid moet de organisatie versterken. Dat betekent voor ons dat beleid consistent moet zijn met het doel van de organisatie en alle keuzes daarbinnen. De samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen is van belang om synergie te creëren. De opbrengst wordt sterker door samenhang tussen strategisch, tactisch en operationeel handelen. Dit alles zowel in doelen, middelen als tijdpad.

De consultants van Sterk-onderwijs hebben het vermogen om gedragen beleid te formuleren en te implementeren. Door de praktische insteek kunnen wij veel rendement in relatief weinig tijd realiseren. Als uitgangspunt hanteren wij dat beleid te monitoren moet zijn. Doelen, middelen en tijdpad worden daarom concreet.

Wij adviseren u graag in de voor uw organisatie relevante vraagstukken. Om een aantal mogelijke thema’s te noemen:

  • allocatiesystematiek
  • financieel beleid
  • planning en control
  • krimp
  • risicomanagement
  • financiën
  • huisvestingsbeleid