› wijziging financieringsstelsel kinderopvang

wijziging financieringsstelsel kinderopvang

De huidige systematiek van de kinderopvangtoeslag legt veel verantwoordelijkheid bij ouders, veroorzaakt onduidelijkheid en leidt tot veel verrekeningen achteraf, vaak nog jaren later. Dit komt onder andere doordat ouders hun eigen inkomen over het (nog lopende) jaar moeten schatten.

U kunt nu uw input geven t.a.v. dit wetsvoorstel
 

Wijziging financieringsstelsel kinderopvang

De huidige systematiek van de kinderopvangtoeslag legt veel verantwoordelijkheid bij ouders, veroorzaakt onduidelijkheid en leidt tot veel verrekeningen achteraf, vaak nog jaren later. Dit komt onder andere doordat ouders hun eigen inkomen over het (nog lopende) jaar moeten schatten. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger te maken en hun meer zekerheid te bieden.

Consultatie gegevens: Publicatiedatum 11-02-2016
Doel van de regeling: De aanpassingen beogen de financiering van de kinderopvang voor ouders te vereenvoudigen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt: Ouders van kinderen waarvoor van kinderopvang gebruik wordt gemaakt en kinderopvangorganisaties.

Het doel van de consultatie is om reactie van belanghebbenden te verkrijgen op de voorgenomen wetgeving wat betreft de nieuwe financiering van de kinderopvang.

https://www.internetconsultatie.nl/wijzging_financieringsstelsel_kinderopvang