› Wet Werk en Zekerheid niet direct van toepassing na vaststelling (nieuwe) CAO

Wet Werk en Zekerheid niet direct van toepassing na vaststelling (nieuwe) CAO

Wanneer de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de nieuw vast te stellen CAO is verwerkt, betekent dit niet per definitie dat deze volledig van toepassing is op het openbaar onderwijs.

 

Omdat het openbaar onderwijs nog de ambtenarenstatus heeft, is het Burgerlijk Wetboek (BW) niet van toepassing. Veel onderdelen van de WWZ hebben betrekking op wijzigingen in het BW. Het is dus van belang welke onderdelen via de CAO zullen worden vastgelegd.

 

Twee gezichten in 1 CAO: Verschillen in rechtspositie tussen openbaar en bijzonder onderwijs, waar dezelfde CAO geldt, blijven nog bestaan. Oorzaak hiervoor is dat het gelijktrekken van het ambtenarenrecht en BW nog geen voldongen feit is.

De PO-raad informeert haar leden als volgt:

Is de Wwz ook van toepassing op het openbaar onderwijs?

De grootste delen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaan over de veranderingen van het Burgerlijk Wetboek. Deze onderdelen, zoals de ketenbepaling, het ontslagrecht, de aanzegplicht en de transitievergoeding, zijn vooralsnog alleen van toepassing op het bijzonder onderwijs en niet op het openbaar onderwijs. Dit zal veranderen als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt of als de Wwz op deze onderdelen eerder worden geïncorporeerd in de CAO PO.