› volledige onderhandelaarsakkoord CAO PO

volledige onderhandelaarsakkoord CAO PO

Bij dit artikel treft u aan het volledige onderhandelaarsakkoord CAO PO.

 

Wij helpen u graag bij de implementatie van de gevolgen van de CAO.

Om een paar gevolgen te noemen, denk bijvoorbeeld aan:

 1. salarisverhoging 3,8%
 2. eenmalige uitkering
 3. gevolgen begrotingen
 4. consequenties openbaar/bijzonder onderwijs
 5. ketenbepaling WWZ
 6. vervangingen
 7. ontslagroutes
 8. RDDF
 9. continuïteitsparagraaf jaarverslag
 10. vrijstelling van werkzaamheden
 11. WOPO-gevolgen
 12. duur en hoogte uitkeringen
 13. participatiewet
 14. gevolgen arbeidsovereenkomst
 15. middelen arbeidsmarkt en GOVAK
 16. professionaliseringsbudget schoolleiders
 17. woon-/werkverkeer
 18. decentralisering werktijdenregeling