› Vicieuze cirkel werkdruk in het onderwijs

Vicieuze cirkel werkdruk in het onderwijs

Wie doorbreekt de vicieuze cirkel in het belang van sterk onderwijs?
Overbodige administratie mag verdwijnen wat staatssecretaris Dekker betreft. Dat is goed nieuws, maar staan alle klokken gelijk?


Het grootste volume aan inzet in het onderwijs staat voor de klas. Ballast verminderen ten gunste van aandacht voor de leerling. Dat kan alleen wanneer ministerie, onderwijsinspectie, schoolbestuur, directie én personeel in afstemming opereren.

 

Het (nieuwe) onderzoekskader inspectie 2017 lijkt een goede plaats om de cirkel te doorbreken:
 

Zoals ook al terecht in de monitor van kro/ncrv is aangegeven, bestaat er een aanzienlijk risico voor die ene partij die de vicieuze cirkel doorbreekt. Het personeelslid wordt niet beschermd door de minister (die verantwoording heeft doorgedecentraliseerd). Het schoolbestuur of een individuele schooldirecteur kunnen het niet riskeren om in een inspectieverslag negatief te scoren.
Media zijn nu op de hand van de (werkdruk bij de) leraar, volgende week is er een bericht waarin een leerlingdossier onvoldoende zwaar is onderbouwd…. Wij houden elkaar zo in een wurggreep.

Het toetsingskader van de onderwijsinspectie (in opdracht van het ministerie) is een goed startpunt om de vicieuze cirkel te doorbreken. Laat nu net het toetsingskader 2017 in concept gereed zijn.

Ik laat het graag aan de specialisten in het onderwijs over om aan te kaarten op welke thema’s nadere concretisering nodig is…… Sterk onderwijs maken we immers samen!


Onderstaand de reacties in de monitor en een link naar de uitzending van zondag 10 januari:
http://demonitor.ncrv.nl/onderwijs/benieuwd-hoeveel-leraren-vandaag-de-administratie-laten-liggen-en-dan-wijzen-naar-dekker-  

De links naar de Onderzoekskaders Inspectie voor het onderwijs 2017
PO
:
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Documents+algemeen/2015/12/onderzoekskader-ivho-2017-sector-po-23-12-2015.pdf

VO:
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Documents+algemeen/2015/12/onderzoekskader-ivho-2017-sector-vo-23-12-2015.pdf

(V)SO:
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Documents+algemeen/2015/12/onderzoekskader-ivho-2017-sector-v-so-23-12-2015.pdf

MBO:
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Documents+algemeen/2015/12/onderzoekskader-ivho-2017-sector-mbo-23-12-2015.pdf

Ook de (concept) waarderingskaders 2017 zijn op de site van de onderwijsinspectie te vinden. Wanneer u weet waarop u getoetst gaat worden, kunt u zich voorbereiden op deze toetsingen. Zo kunt u sterk onderwijs in het inspectieverslag realiseren.