› Terugdringing beheerslast, versterking P&C?

Terugdringing beheerslast, versterking P&C?

Sinds de start van Sterk-onderwijs zijn veel schoolbesturen versterkt door inzet van onze (business en financial) controllers, HRM-functionarissen, organisatie-adviseurs naast de organisatie van de insourcing van de personeels- en salarisadministratie of financiële administratie.

Ook zijn schoolbesturen en samenwerkingsverbanden versterkt op afgebakende thema's als opzet van integrale P&C, FUWA, inrichting en gebruik van AFAS/Youforce/Exact, inrichting kwartaalrapportages met forecast, bestuursformatieplannen, reorganisaties, strategische personeelsplanning e.d.

Wij versterken uw organisatie op bedrijfsvoering, zodat u uw primaire focus op onderwijs kan houden.

 

Steeds komen we uit op de behoefte tot terugdringing van de beheerslast, in combinatie met versterking van planning en control.

Het is voor ons duidelijk dat het onderwijs met een duidelijke kwaliteitsslag bezig is. De wijziging in het toezicht vanuit de Inspectie maakt dat u steeds integraler wordt getoetst. Deze verbreding in toetsing kan als valkuil hebben dat u alles wilt vastleggen. 

In deze fase is het van belang het doel en het middel om dat doel te bereiken in evenwicht te houden, concreet te zijn en ruimte voor interpretatie te accepteren. De onderwijsinspectie vraagt geen ordners vol papier. Wel vragen zij een consistent verhaal van bestuurder tot en met de leerkracht in de klas, ondersteund door de bedrijfsvoering. Dit vraagt duidelijke keuzes te maken, naast de bewaking van synergie en samenhang.

 

Zonder planning kunt u niet in control zijn, zonder control kunt u geen kwalitatieve planning maken. Het evenwicht tussen doel en middel maakt dat u de eigen organisatie niet onnodig zwaar belast, in een tijd dat de leerkracht op zijn teentjes loopt terwijl er sprake is van een lerarentekort.

 

Graag stemmen wij met u af hoe wij uw organisatie kunnen versterken, immers... samen maken wij Sterk-onderwijs. Leg contact door uw vraag of organisatiegegevens achter te laten op onze site of neem contact op met het secretariaat: secretariaat@sterk-onderwijs.nl.

Telefonisch kunt u evt. contact opnemen met de directeur, dhr. Micha Janischka via 06-4990 2080.

 

Zie bijvoorbeeld ook http://nos.nl/artikel/2167480-basisschoolleraren-werkdruk-vooral-door-administratieve-rompslomp.html