› surseance van betaling administratiekantoor Vizyr

surseance van betaling administratiekantoor Vizyr

Na het faillissement van het onderwijsadministratiekantoor OSGMetrium en de nog steeds geldende surseance van betaling van de doorstart organisatie daarvan, Helder Onderwijs, is nu opnieuw een onderwijsadministratiekantoor in financiële problemen. 

 

Het administratiekantoor Vizyr, met vestigingen in Heerlen, Rotterdam en Alkmaar heeft surseance van betaling aangevraagd en vandaag toegekend gekregen.

 

Zoals bekend mag worden verondersteld, hebben de financiële problemen van deze kantoren veel onrust en ongemak voor de klanten veroorzaakt. Het heeft ook geleid tot versnelde insourcing van de administratie naast het persoonlijk leed voor de betrokken personeelsleden.

 

In het geval u herpositionering van uw administratie en ondersteuning overweegt, staan wij u graag terzijde. U kunt een bericht sturen aan info@sterk-onderwijs.nl, waarna wij met u kijken wat de beste oplossingen voor uw organisatie zijn.

 

Onderstaand het persbericht:

Surseance van betaling voor onderwijsdienstverlener Vizyr d.d. 01-03-2017.


Stichting Vizyr heeft op maandag 27 februari jl. surseance van betaling aangevraagd en verleend gekregen door de rechtbank, waarbij mr. C.W.M. Slegers van Aben & Slag Advoca-ten te Weert tot bewindvoerder is benoemd. De belangrijkste aanleiding voor de surseance is het vertrek per 1 januari 2017 van Stichting BOOR (in 2012 mede fusiepartner) uit Rotterdam als klant van Stichting Vizyr. BOOR was verantwoordelijk voor 45% van de omzet.

Vizyr heeft vestigingen in Heerlen, Rotterdam en Alkmaar (Kinobi) en is werkgever van on-geveer 100 betrokken medewerkers.


Deze medewerkers verzorgen voor circa 400 scholen in voornamelijk het primair onderwijs de financiële-, personele- en salarisadministratie (van 8.000 medewerkers bij de scholen). Naast deze administratieve basis ondersteunt Vizyr onderwijsorganisaties met dynamische managementinformatie, innovatieve ICT-platformen en (strategische) adviezen.
Bestuur en bewindvoerder onderzoeken thans de mogelijkheid om de dienstverlening in de komende periode te continueren. Het vertrouwen bestaat dat dit  in samenspraak met de betrokken partners en klanten ook mogelijk zal zijn. Tevens zal de mogelijkheid van een herstart of doorstart worden onderzocht, waartoe bestuur en bewindvoerder in overleg zullen treden met de daartoe betrokken partijen. Insteek daarbij zal zijn om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en de klanten continuïteit van de dienstverlening te kunnen bieden.
Zodra er nieuwe relevante informatie gemeld kan worden, zal daartoe een nader persbericht volgen.
Bewindvoerder en Raad van Bestuur
Stichting Vizyr
01-03-2017