› Strategische agenda PO 2018-2021

Strategische agenda PO 2018-2021

De PO-raad heeft haar strategische agenda vastgesteld. Deze strategische agenda geeft richting aan de inzet van de PO-Raad voor de komende jaren, biedt koers aan de schoolbesturen PO en hoopt bij te dragen aan toekomstbestendig primair onderwijs voor alle kinderen.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken vraagt zij echter wel serieuze investeringen door de overheid!


PO-Raad presenteert haar strategische agenda 2018-2021

De leden van de PO-Raad stemmen in met de nieuwe strategische agenda 'Samen werken aan goed onderwijs'. Afgesproken is dat de PO-Raad en dus ook de individuele schoolbesturen zich de komende vier jaar richten op vijf inhoudelijke lijnen:
◾Onderwijs is samen opgroeien
◾Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen
◾Innoveren is samen leren
◾Leraar is een waardevol beroep
◾Besturen is een vak

De PO-Raad hoopt dat deze agenda bijdraagt aan het verder ontwikkelen van de sector primair onderwijs en scholen en hun besturen de benodigde houvast geeft om hun werk goed te kunnen blijven doen.

Download de strategische agenda 2018-2021 bij Sterk-onderwijs via de link