› Signaleringswaarden bij het toezicht op de financiële continuïteit van onderwijsinstellingen

Signaleringswaarden bij het toezicht op de financiële continuïteit van onderwijsinstellingen

De inspectie van het Onderwijs heeft de signaleringswaarden bij de kengetallen bijgesteld en gepubliceerd.

 

Wees u bewust van de afwijking van uw situatie ten opzichte van de signaleringsgrens. Nog veel belangrijker: zorg dat u in die gevallen duidelijk heeft waar u afwijkt, waarom u afwijkt en de context waarbinnen uw organisatie opereert.

De inspectie is zich ervan bewust dat organisaties van elkaar kunnen en mogen afwijken. Het is van belang dat ook u zich bewust bent, wáár u afwijkt en in welke mate. Dit dient u in het perspectief van uw organisatie alsook in een tijdlijn te kunnen plaatsen.

 

Ook wanneer u zich veilig binnen de signaleringsgrenzen bevindt, is het zeer wel mogelijk dat uw organisatie zich toch zorgen moet maken. De meerjarenscope en uw context zijn immers niet vergelijkbaar met 'iedere' andere organisatie.

 

Kortom: wat is UW verhaal bij uw cijfers.