› salarisverhoging met 3,8% per januari 2016 voor CAO PO

salarisverhoging met 3,8% per januari 2016 voor CAO PO

De moeizame onderhandeling om te komen tot een nieuwe CAO PO, heeft op Koningsdag geleid tot een onderhandelaarsakkoord.De invoering van de WWZ vormde het grootste struikelblok.

 

Nu is een onderhandelaarsakkoord gesloten dat zo dicht mogelijk bij de herkenbare standpunten is gebleven. Resultaat is in ieder geval dat het personeel een salarisverhoging van 3,8% krijgt, waar de werkgever enige flexibiliteit in arbeidscontracten krijgt.

 

Werkgevers PO, let op: de salarisverhoging heeft invloed met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016!

De PO-raad heeft  het volgende bericht geplaatst:

Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben woensdag 27 april een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. De partijen zijn tot een akkoord gekomen, waarbij de kwaliteit en continuïteit van het primair onderwijs zo goed mogelijk gegarandeerd wordt.

Het onderhandelaarsakkoord geeft uitvoering aan het Loonruimteakkoord, de Wet werk en zekerheid en het Sociaal akkoord. De sociale partners gaan nu hun achterban nader informeren en raadplegen.

De hoofdpunten van het akkoord zijn:
◾Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd.
◾Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016. Dit geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden.
◾Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro;
◾Voor het bijzonder onderwijs geldt: ◦Elk schoolbestuur maakt vervangingsbeleid en stemt dit af met de P(G)MR;
◦Om vervanging van onderwijstaken mogelijk te houden, zijn er onder voorwaarden twee nieuwe contractvormen mogelijk: min/max-contracten en bindingscontracten;
◦Daarnaast is bepaald dat binnen een periode van 3 jaar maximaal 6 tijdelijke contracten overeengekomen kunnen worden zonder dat een vast contract ontstaat.

◾Openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de  Wwz. Voor hen geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen ze gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.
◾De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het bijzonder onderwijs herzien. Voor het openbaar onderwijs wordt de regeling op punten aangepast.