› Salarisverhoging januari 2016 niet uitbetaald PO/VO

Salarisverhoging januari 2016 niet uitbetaald PO/VO

Voor het personeel in het PO en VO een tegenvaller: De afgesproken salarisverhoging per 01-01-2016 wordt niet uitgevoerd.

Voor  het PO en VO is een salarisverhoging afgesproken van 3 procent per 1 januari 2016. Deze afspraak houdt geen stand nu geen dekking aanwezig is voor deze afspraak. Het kabinet zou de helft voor haar rekening nemen en de tweede helft werd gevonden in daling van kosten van de pensioenregeling.

De CAO's komen nog niet tot stand omdat een vicieuze cirkel doorbroken moet worden. De werkgeververtegenwoordiging kan niet instemmen, zolang geen duidelijkheid is over betaalbaarheid van de afspraken. Daar is men afhankelijk van beslissingen van het kabinet, ABP enz.

De VO-raad is duidelijk: wij kunnen als werkgever in het onderwijs afspraken alleen nakomen, wanneer alle partijen de afspraken nakomen. De PO-raad heeft nog geen standpunt gedeeld.

 

Goed werkgeverschap betekent onder meer het bewaken van continuïteit voor de organisatie.

Hoe vervelend het uitblijven van deze betaling voor het personeel ook is..., wanneer de werkgevers in het onderwijs gaan uitbetalen zonder financiële dekking, kan het voortbestaan de organisatie in gevaar komen. Krachtig leiderschap vraagt ook het geven van duidelijkheid!