› Resultaten rekentoets 2015 gepubliceerd

Resultaten rekentoets 2015 gepubliceerd

Het ministerie heeft de resultaten van de rekentoets 2015 gepubliceerd op school en vestigingsniveau.

Resultaten rekentoets 2015

De gemiddelde cijfers en voldoendepercentages zijn berekend over alle eindexamenkandidaten met een uitslag (dus geslaagd of gezakt).
Van scholen en vestigingen waar minder dan 10 leerlingen een uitslag hadden, zijn de resultaten van de rekentoets niet vermeld. Het niet-bekostigd onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn niet meegerekend.

 

Voor de cijfers, volg:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/publicaties/2016/01/28/resultaten-rekentoets-2015