› Rapport Rekenkamer: Schoolgebouwen PO en VO (de praktijk gecheckt)

Rapport Rekenkamer: Schoolgebouwen PO en VO (de praktijk gecheckt)

Het Rapport van de Rekenkamer 'Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt' zal naar verwachting op 4 februari 2016 worden gepubliceerd.

Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Onderzocht is hoe gemeenten en schoolbesturen het rijksbeleid voor onderwijshuisvesting uitvoeren. Ook is gekeken hoe gebruikers hun schoolgebouw beoordelen. Sterk onderwijs vraagt ook sterke huisvesting.
 

Op de internetpagina www.checkjeschoolgebouw.nl kon de eigen mening over uw schoolgebouwen worden gegeven. 

In een grafiek op de site staan de resultaten (datum exportbestand: 27 oktober) op de aangewezen kwaliteitsaspecten van het schoolgebouw per type respondent. Duidelijk is dat de leraren de laagste scores geven. Dat past bij de ambitie van een professional: 'mijn werk kan altijd beter'.

U kunt op de site vast kijken óf en hoe er over uw school is gereageerd.