› Politiek correcte beantwoording minister Slob m.b.t. korting i.v.m. staking

Politiek correcte beantwoording minister Slob m.b.t. korting i.v.m. staking

De beantwoording van minister Slob bevestigt het beeld dat politiek correcte beantwoording niet tot duidelijkheid leidt.

 

"of toch wordt doorbetaald is een zaak van de schoolbesturen", aldus Slob. Zo lijkt er geen belemmering te zijn om salarissen door te betalen bij staking. Wat de minister niet vermeldt is dat tot afgelopen staking, de stakingskosten door zijn ministerie bij de schoolbesturen op de subsidie werden gekort.

 

Beste minister, wees duidelijk! Garandeer de schoolbesturen dat het ministerie in de toekomst niet op de subsidie zal korten in verband met een eventuele staking.

 

Dan pas kan een schoolbestuur zelf beleid maken om al dan niet een korting in verband met de staking voor het personeel toe te passen.

In de bijlage kunt u de beantwoording op de Kamervragen lezen. Duidelijk is dat de vragensteller geen zicht had op een korting op de subsidie als consequentie.

VOS/ABB heeft op haar site een passende samenvatting gegeven: Minister: ‘Doorbetalen bij staking is niet verboden’

Doorbetaling van stakende leraren is niet verboden, meldt minister Arie Slob. Maar hij wil ook niet de indruk wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van salaris aan een stakende werknemer goedkeurt.


Daarom wil de minister geen standpunt innemen over het al dan niet doorbetalen, schrijft hij in antwoord op de Kamervragen die SP-Kamerlid Peter Kwint hierover heeft gesteld. Kwint vond het vreemd dat OCW geen antwoord gaf toen VOS/ABB ernaar vroeg in aanloop naar de onderwijsstakingen van 14 februari en 14 maart. De vraag is van belang, omdat schoolbesturen willen weten of ze bij doorbetaling risico lopen op terugvordering van de rijksbekostiging, omdat die strikt genomen niet mag worden besteed aan iets anders dan onderwijs.

Onzekerheid schoolbesturen blijft

Bij de stakingen in oktober en december stond OCW nog op het standpunt dat doorbetalen mocht zonder risico op terugvordering, maar dit jaar liet OCW weten hierover geen standpunt in te nemen. Kamerlid Kwint vond net als VOS/ABB dat de minister hiermee de schoolbesturen in het ongewisse liet. Ook nu zijn Kamervragen zijn beantwoord, blijft de onzekerheid over terugvordering bestaan bij schoolbesturen, omdat niet helder wordt of de rijksbekostiging rechtmatig is besteed bij doorbetaling aan stakers.

‘Zaak tussen werkgever en werknemer’

Nu antwoordt Slob dat de werkgever niet verplicht is om een stakende werknemer salaris door te betalen over de gestaakte tijd, maar het is ook niet verboden. ‘Het is een zaak tussen werknemer en werkgever. Ik heb daar geen rol in’, aldus Slob. Hij zegt dat dat ook zijn standpunt is geweest bij de stakingen van 5 oktober en 12 december. ‘Overigens heb ik van sommige scholen vernomen dat zij bij de stakingen van 5 oktober en 12 december het salaris niet hebben doorbetaald’, voegt hij er aan toe.

De wet bepaalt dat bij een staking geen loon aan de stakers hoeft te worden betaald. ‘Dat is helder voor schoolbesturen en werknemers. Of vervolgens toch wordt doorbetaald, is een zaak van werkgevers. De arbeidsvoorwaardenvorming is immers gedecentraliseerd’, aldus Slob in zijn schriftelijke antwoord

Niet verboden, maar ook geen goedkeuring

‘Hoewel ik er niet over ga, wil ik niet de indruk wekken dat ik de praktijk van het doorbetalen van salaris aan een stakende werknemer goedkeur’, besluit Slob zijn beantwoording.