› Participatiefonds: handmatig betalen en premie 2016 bevestigd

Participatiefonds: handmatig betalen en premie 2016 bevestigd

Het is bijna niet meer voor te stellen in deze tijd, maar het Participatiefonds zal haar premie voorlopig niet automatisch innen. Haar bank heeft in maart aangekondigd te stoppen met activiteiten in Nederland en tijdig anticiperen op die stap was blijkbaar niet mogelijk.

Dit betekent dat u als schoolbestuur zelf actief moet kijken hoeveel premie u verschuldigd bent en daarvoor een betaalopdracht moet geven.

 

Daarnaast heeft zij nu op de site bevestigd wat wij reeds eerder hebben gepubliceerd: de premie blijft voor 2016 vooralsnog 3,75%

Onderstaand informatie van de site van het Participatiefonds:

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maandelijks verschuldigde premie Pf door het Participatiefonds zelf berekend op basis van gegevens die via de salarisdienstverleners worden aangeleverd. Het schoolbestuur ontvangt dan via de Mijn Vf omgeving opgave van de verschuldigde premie. Vervolgens dient het schoolbestuur vooralsnog zélf zorg te dragen voor betaalbaarstelling van de premie aan het Participatiefonds.

De reden hiervoor is dat de Royal Bank of Scotland (RBS), de bank die het betaalverkeer van het Vervangingsfonds en Participatiefonds faciliteert, heeft aangekondigd haar activiteiten in Nederland stop te zetten. Het Vervangingsfonds/Participatiefonds is dus genoodzaakt over te stappen naar een andere bank en het proces van automatische incasso’s met die nieuwe bank in te regelen. Naar verwachting gebeurt dat medio 2016. Tot die tijd moeten de schoolbesturen maandelijks hun betaalopdrachten doorgeven. Het Participatiefonds realiseert zich dat dit extra werk met zich meebrengt en vraagt uw begrip voor deze situatie.

Het Participatiefonds doet al het mogelijke om haar klanten zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over de nieuwe bank en de ingangsdatum van de automatische premie-incasso.

Premiepercentages

Overzicht van de premiepercentages van de laatste 4 jaar.

Ingangsdatum Premiepercentage
01-01-2016 3,75%
01-08-2015 3,75%
01-01-2015 5,00%
01-08-2014 4,00%
01-01-2014 4,00%
01-08-2013 3,00%
01-01-2013 2,65%
01-08-2012 2,65%
01-01-2012 2,37%
01-08-2011 2,12%
01-01-2011 1,68%