› Onderhandelaarsakkoord CAO VO gedragen door werkgevers

Onderhandelaarsakkoord CAO VO gedragen door werkgevers

De VO-raad en vakbonden hebben het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017 met een positief advies voorgelegd aan hun leden. Op 20 mei werd bekend dat een ruime meerderheid van de leden van de VO-raad heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.

89% van de legitieme stemmen is positief over het akkoord. Conform de statuten kan de VO-raad nu een nieuwe CAO VO 2016-2017 namens de werkgevers afsluiten.

De werknemers zullen in de loop van mei duidelijkheid geven. De leden van de CNV Onderwijs hebben inmiddels ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.
 

De verwachting is dat de overige vakbonden eind mei de uitslag van hun ledenraadplegingen kunnen presenteren. Indien ook de leden van deze vakbonden instemmen, worden de afspraken verankerd in een nieuwe cao.

 

Per 1 juli 2016 zou de nieuwe CAO VO 2016-2017 dan van kracht worden.

De cao heeft een looptijd tot 1 oktober 2017. De verwachting is dat half juni de teksten gereed zijn.

 

http://www.vo-raad.nl/themas/cao-vo/qa-cao-vo-2016-2017