› Onderhandelaarsakkoord CAO MBO

Onderhandelaarsakkoord CAO MBO

Nu ook een onderhandelaarsakkoord CAO MBO!

 

Met het akkoord geven sociale partners onder andere invulling aan de salarisverhoging van 5,05% en eenmalig € 500 bruto uit de Loonruimteovereenkomst Publieke Sector. Bovendien krijgt elke werknemer in april 2017 nog een eenmalige bruto-uitkering van € 500, naar rato van de werktijdfactor.

De nieuwe cao kent een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. Daarnaast worden in het akkoord afspraken gemaakt over sociale zekerheid bij ontslag, een afwijking op de ketenbepaling voor zij-instromers, participatiebanen en het overleg met vakbonden op de mbo-school.


 

De nieuwe cao kent een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017.