› Nieuwe verklaring topinkomen bestuurder(s) 2016 gereed voor accountant?

Nieuwe verklaring topinkomen bestuurder(s) 2016 gereed voor accountant?

De Wet normering topinkomens heeft in 2016 geleid tot een wijziging in criteria voor de bezoldiging van de bestuurder(s).

Hiervoor dient de accountant te beschikken over een door de toezichthouder goedgekeurde indeling van de bezoldigingsklasse. Die wordt bepaald op basis van drie criteria. De toetsing hiervan wordt meegenomen bij de controle van de jaarrekening 2016.

Per 1 januari 2016 zijn de verlaagde sectorale WNT maxima voor onderwijssectoren vervangen door bezoldigingsklassen op basis van instellingskenmerken.

Gezamenlijk geven deze kenmerken een indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie. De bestuurlijke complexiteit van de instellingen is daarmee leidend voor de maximum bezoldiging van de bestuurder(s).

Het aantal complexiteitspunten bepaalt de bezoldigingsklasse. Het toezichthoudend orgaan dient de juiste bezoldigingsklasse te bepalen. Dit gebeurt op een drietal criteria. Hierop wordt door de accountant getoetst bij de controle jaarrekening 2016.

 

Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de bepaling van de criteria en/of de voorbereiding van een door de toezichthouder vast te stellen bezoldigingsklasse, kunt u contact opnemen met info@sterk-onderwijs.nl of telefonisch met 06 - 4990 2080.