› Nieuwe CAO PO 2016-2017 al te downloaden bij Sterk-onderwijs

Nieuwe CAO PO 2016-2017 al te downloaden bij Sterk-onderwijs

De PO-Raad heeft de CAO formeel bekend gemaakt. Het resultaat is reeds in te zien via www.sterk-onderwijs.nl

 

de koppeling met bladwijzers klopt nog niet helemaal waar het blz. 166/167 betreft (vakbonds/GO-faciliteiten).


Integrale tekst CAO PO 2016-2017 beschikbaar

08-07-2016|Werkgeverszaken


De PO-Raad heeft in de afgelopen periode met de vakbonden de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord uitgewerkt in een CAO PO 2016-2017.

De belangrijkste veranderingen in de nieuwe cao zijn:
◾Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd.
◾Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016. Dit geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden.
◾Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro;
◾Voor het bijzonder onderwijs geldt:

◦Elk schoolbestuur maakt vervangingsbeleid en stemt dit af met de P(G)MR;
◦Om vervanging van onderwijstaken mogelijk te houden, zijn er onder voorwaarden twee nieuwe contractvormen mogelijk: min/max-contracten en bindingscontracten;
◦Daarnaast is bepaald dat binnen een periode van 3 jaar maximaal 6 tijdelijke contracten overeengekomen kunnen worden zonder dat een vast contract ontstaat.

◾Openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de  Wwz. Voor hen geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen ze gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.
◾De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het bijzonder onderwijs herzien. Voor het openbaar onderwijs wordt de regeling op punten aangepast.

De nieuwe cao is inmiddels aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de nieuwe cao hebben de partijen ook een convenant ondertekent aangaande dispensatie voor het reformatorisch onderwijs.

Voor meer informatie en vragen over de nieuwe cao kunnen leden van de PO-Raad terecht op de webste van de PO-Raad en bij de helpdesk.
 

 

 

U kunt deze (concept) CAO rechtsonder vinden op onze downloadpagina, via onderstaande link: