› Niet indexeren in 2016, dalend pensioen in 2017, wat is de positie van het ABP??

Niet indexeren in 2016, dalend pensioen in 2017, wat is de positie van het ABP??

De voorzitter van het ABP heeft open gecommuniceerd over de rendementen van het ABP. De kans wordt reëel dat pensioenverlaging in 2017 aan de orde is. 

Ze wil in de toekomst pensioen gaan baseren op inleg i.p.v. de uitkering. Als pensioen daardoor persoonsspecifiek wordt, kan daarmee ook de verplichte aansluiting van het onderwijs bij het ABP voor de toekomst op de tocht staan.

 

De koerscorrecties in de laatste jaren hebben natuurlijk invloed op het resultaat ABP. De gemaakte afspraken met de overheid over dekking knellen. Dit dekkingspercentage wordt niet ter discussie gesteld. 

Over de eigen ABP-prestatie m.b.t. belegd vermogen wordt geen woord gesproken. De kracht van het ABP moet waardevermeerdering zijn. Beheerskosten en rendement zijn niet in evenwicht. Rendement is niet de sterkste kant van het ABP, maar wel het doel van de aangesloten pensioenspaarders.....

Het lijkt erop dat het ABP haar strategische positionering dient te herijken.

Corien Wortmann-Kool: 'Je krijgt gemiddeld drie tot vier keer je inleg terug'


Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool sprak de afgelopen maanden veel met deelnemers. In een interview met De Telegraaf benadrukt ze dat ze de zorgen bij deelnemers wil wegnemen die denken dat ze hun geld niet meer terugkrijgen. 'We weten op basis van onderzoek: je krijgt je inleg vier keer terug, maar als het tegen zit, wordt het drie keer. En als we levenslang het pensioen niet kunnen verhogen met de koopkracht, dan is het nog steeds twee keer.'

Dekkingsgraad daalt

De economische groei loopt terug. De rente blijft laag. Daar heeft ook ABP last van: de dekkingsgraad daalt. De actuele dekkingsgraad ligt nu waarschijnlijk rond de 90%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden – ligt wel nog een stuk hoger. De definitieve cijfers publiceren we half maart op abp.nl.

Toekomst onzeker, maar behaald rendement is een feit

Vorig jaar behaalde ABP een beleggingsrendement van 2,7%. Dat ligt onder het verwachte rendement van 5,75%. Corien Wortmann-Kool: 'Pensioen is per definitie lange termijn. Terugkijkend hebben we 7% rendement gehaald in de afgelopen 20 jaar. Het is niet dat ik hier beweer dat we dat ook in de toekomst halen. Maar dat we met dat pensioenvermogen mooi rendement kunnen maken, staat vast'

Verschillende scenario's

Hoe gaat ABP dan zes procent rendement behalen in een wereld waar de gemiddelde groei drie procent is? ‘Voor de toekomst houden we rekening met verschillende scenario’s. Nou, het goed-weer-scenario dat zit er niet in. En de kans dat we opschuiven richting het slechtere scenario de komende jaren, die is er.’ De kans dat ABP de pensioenen in 2017 moet verlagen wordt groter.

Pensioenregels en lage rente

Corien Wortmann-Kool is nu ruim een jaar bestuursvoorzitter van ABP. Ze geeft aan dat ze wel wist dat het fonds in zwaar weer zou verkeren. 'Het is natuurlijk een moeilijke tijd voor een pensioenfonds met deze lage rente.' En ook de huidige pensioenregels maken het niet gemakkelijk. 'Door de lage rente, stijgen de verplichtingen harder dan het vermogen. Dat heeft een grote impact.' Volgens de bestuursvoorzitter is het stelsel te afhankelijk van de rente. 'We moeten naar een systeem waarin niet de uitkering, maar de inleg het uitgangspunt is. Maar het is wel een collectief pensioenvermogen met bescherming. Want risico’s delen blijft belangrijk.'

Toekomst van het pensioenstelsel


Staatssecretaris Klijnsma werkt op dit moment aan een voorstel voor de toekomst van het pensioenstelsel. Voor de zomer stuurt ze de uitwerking daarvan naar de Tweede Kamer. ABP denkt mee. 'We willen de fundamenten van het stelsel behouden. Pensioensparen moet verplicht blijven, maar je krijgt wel meer keuzevrijheid.'

Lees ook:

•'Lage rente blijft nog jaren bij ons' (€), De Telegraaf

04-03-2016