› Medezeggenschap instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting

Medezeggenschap instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting

Vorig jaar hebben we het al aangekondigd. Het lijkt er op dat de medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen op hoofdlijnen van de begroting.

 

Wat hoofdlijnen zijn wordt nader gedefinieerd.

Medezeggenschap is een belangrijk onderdeel van goed bestuur. Ook in het onderwijs is medezeggenschap nodig om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te waarborgen. Met de MR als kritische partner kan de bestuurder of schoolleider zijn visie scherpen, de koers bepalen of bijstellen en dilemma’s delen.

 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media informeert ons namens het kabinet over de introductie van het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting voor de medezeggenschapsraad (MR) in het funderend onderwijs.

Om invulling te geven aan de rol van kritische partner zijn in de wet bepalingen opgenomen die de taken, bevoegdheden en rol van de MR borgen. Met deze voorgenomen aanpassing breidt het kabinet deze rol uit. Volgens planning zal deze wijziging van de WMS in 2021 van kracht worden.

 

In de kamerbrief (zie hyperlink) vindt u de gehele tekst.

Graag vestigen wij uw aandacht op de afsluitende zin, waarin een adviesrecht t.a.v. de groepsgrootte wordt onderzocht. We hopen dat het financieel inzicht bij de MR'en voldoende aandacht krijgt en wordt versterkt. Bij gelijkblijvende bekostiging betekent een kleinere groepsgrootte, simpel gezegd, minder ambulante tijd.