› Let op: Nieuwe fiscale regels als u eerder met pensioen wilt

Let op: Nieuwe fiscale regels als u eerder met pensioen wilt

Pensioen aanvragen betekent een daling van inkomen.

 

Het lijkt zo logisch, iemand vraagt pensioen aan en gaat 'dus' minder inkomen krijgen. Niet ieder vond dit uitgangspunt logisch. Hierdoor zijn nieuwe fiscale regels van toepassing als u eerder met pensioen wilt gaan.

Neem contact op met Sterk-onderwijs wanneer u uw personeel goed wilt laten begeleiden naar een toekomst buiten uw onderwijsorganisatie of een regeling voor vervroegd uittreden wilt opstellen.


Bij het ABP kunt u vanaf uw 60ste met pensioen. Wilt u tussen uw 60ste en vijf jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Let dan op, er gelden vanaf 1 juli nieuwe regels van de Belastingdienst:
 

De nieuwe fiscale regels gelden voor iedereen die meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd gedeeltelijk of geheel met pensioen gaat. Voor defensiepersoneel geldt een aangepaste regeling.

Ieder kent ook het knelpunt van eindheffing die met een regeling voor vervroegd uittreden (RVU) samenhangt.

Wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2016 moet u voor dat deel dat u pensioen aanvraagt, minimaal een gelijk deel aan brutoloon inleveren. Als u volledig met pensioen gaat, betekent dit dat u ook stopt met werken en geen arbeidsinkomen meer ontvangt. Als u gedeeltelijk met pensioen gaat, moet u ook voor dat deel minder arbeidsinkomen ontvangen.

Een voorbeeld: u wilt voor 20% met pensioen gaan. U gaat dan minder werken, waardoor u € 5000 per jaar minder arbeidsinkomen gaat ontvangen. Dan mag uw pensioen maximaal € 5000 bruto per jaar bedragen.

Aangezien uw pensioenpercentage van oudsher lager hoort te liggen dan uw inkomen, is dit geen probleem. Nu pensioenverzekeraars ieder proberen langer door te laten werken, komt het voor dat het inkomen na pensionering gelijk of hoger is. Ook bestaan er creatieve constructies waardoor na pensionering 'nieuwe' inkomsten worden gegenereerd.

 

Wat moet de aankomend pensionado doen?

Helemaal niets! Als u pensioen aanvraagt, ontvangt u vanaf 1 juli een zogenoemde intentieverklaring. Daarin geeft u aan dat u voor het deel waarvoor u pensioen aanvraagt, minimaal een gelijk deel van uw brutoloon inlevert. Én dat u niet van plan bent om die uren in toekomst weer te gaan werken. Dit verklaart u in een zogenoemde intentieverklaring. Deze intentieverklaring is opgenomen in het aanvraagformulier.

Pensioenaanvraag voor 1 juli 2016
Hebt u uw pensioen al aangevraagd op een datum na 1 juli 2016 waarbij het ingangsmoment meer dan vijf jaar vóór uw AOW-leeftijd ligt, of bent u dit van plan te doen vóór 1 juli? Dan ontvangt u bericht over de nieuwe regels.