› Lerarentekort? Kennen we onze stille reserve (PO/VO/MBO)?

Lerarentekort? Kennen we onze stille reserve (PO/VO/MBO)?

Stille reserve aan leraren


In opdracht van OCW heeft een onderzoeksbureau gegevens opgesteld over de zogenaamde ‘stille reserve’: personen met een lesbevoegdheid die momenteel niet in het onderwijs werken.

 

Bij www.sterk-onderwijs.nl kunt u de betreffende rapporten downloaden.
 

Concrete gegevens over de omvang van de stille reserve (lesbevoegden buiten het onderwijs) en waar deze reserve werkzaam is, waren voorheen niet manier bekend. Met deze rapporten wordt duidelijk in welke sectoren zij werkzaam zijn, in ieder geval voor personen beneden de 50 jaar. Voor oudere personen geldt dat er geen goede diplomagegevens beschikbaar zijn.

 

Met deze gegevens kunnen gesprekken over de mogelijkheid van het inzetten van de stille reserve concreter gevoerd worden.

 

Via de links op www.sterk-onderwijs.nl kunt u de betreffende rapporten van OCW downloaden. De gegevens in de rapporten zijn uitgesplitst naar arbeidsmarktregio’s en naar de sectoren PO en VO/MBO.