› In 2017 kritisch kijken naar vervanger door daling normvergoeding Vf (-/- 20%)

In 2017 kritisch kijken naar vervanger door daling normvergoeding Vf (-/- 20%)

Normvergoedingen voor vervanging Vf dalen per 1 januari 2017 met 20%.

Op 1 januari 2016 is de vergoeding van vervanging op basis van normklassen ingevoerd bij het Vervangingsfonds. Per normklasse is een normbedrag per uur berekend, inclusief werkgeverslasten.

Door de 20% daling in bekostiging, is het zaak kritisch te kijken naar de kosten van uw vervanger!

Een afwezig personeelslid wordt ingedeeld in de normklasse die correspondeert met het bruto salaris dat voor dit personeelslid is vastgesteld in de cao PO. De bekostiging wordt vervolgens berekend door het normbedrag te vermenigvuldigen met het aantal uren dat het afwezige personeelslid is vervangen.

 

Doordat de vergoedingsbedragen fors dalen, is het van belang uw kosten van vervanging ook goed te bewaken. De normbedragen wijzigen in:

                                   01-07-2016               01-01-2017

klasse 1                      € 21,03                     € 16,82

klasse 2                      € 28,17                     € 22,54

klasse 3                      € 37,23                     € 29,78

klasse 4                      € 42,84                     € 34,27

klasse 5                      € 55,30                     € 44,24

Lees de berichtgeving van het Vervangingsfonds op: http://www.vervangingsfonds.nl/vervanging/declareren

Alle wijzigingen per 01-01-2017: http://www.vervangingsfonds.nl/nl?cm=448%2C454%2C809%2C838#toc_0