› gemiddelde groepsgrootte Basisonderwijs

gemiddelde groepsgrootte Basisonderwijs

Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd jaarlijks verslag te doen van de ontwikkeling van de gemiddelde groepsgrootte in het Basisonderwijs.

Voor 2015 was deze gemiddeld 23,3 leerlingen, net als in 2014 en 2013.

Tot 2013 was er sprake van een stijging in de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs. Sindsdien zien we een stabilisering van de gemiddelde groepsgrootte.

 

In 2015 telt meer dan de helft van de groepen tussen de 19 en 26 leerlingen. Net als in 2014 is minder dan 6 procent van de groepen groter dan 30 leerlingen en is 65 procent van de groepen kleiner dan 26 leerlingen.

Wanneer OCW inderdaad de beoogde maximale groepsgrootte wil bereiken, ligt hier een uitdaging voor een zeer groot aantal scholen

De brief aan het kabinet van 20-01-2016 vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/20/kamerbrief-over-de-groepsgrootte-in-het-basisonderwijs :