› Elk nadeel heb zijn voordeel.....heeft ú nog een (eigen) wachtgelder?

Elk nadeel heb zijn voordeel.....heeft ú nog een (eigen) wachtgelder?

"Ieder nadeel heb zijn voordeel", we kennen allen zijn legendarische uitspraken. Vandaag is het de 70e geboortedag van Johan Cruijff.

 

Voor één van onze klanten in de regio Amsterdam hebben wij afgelopen weken een traject met UWV doorlopen waarin de gehele database op uitkeringsgenietenden met een bevoegdheid voor het Primair Onderwijs is doorzocht voor de regio 'groot-Amsterdam'.

 

Uit die database is slechts 1 bevoegde leerkracht PO met een lopende uitkering gekomen.

Er is nu al sprake van een fors lerarentekort (in o.a. Amsterdam).

 

In het verleden is afscheid genomen van personeelsleden door onderwijsinstellingen. Over het algemeen omdat geen formatie beschikbaar was, soms om reden van onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de functie of een andere dringende reden.

Hierdoor bestaan er wachtgelders.

 

Daarnaast bestaan 'eigen wachtgelders'. Dat zijn wachtgelders die een voorrangsbenoeming kennen bij het schoolbestuur waar zij 'in het wachtgeld zijn gestroomd'.

 

Nu kan het onderwijsveld (niet alleen in Amsterdam, maar door heel Nederland) elkaar helpen door een aantal acties:

Goed (voormalig) werkgeverschap:

* allereerst zult u natuurlijk uw (eigen) wachtgelders zelf benoemen/aanstellen wanneer u formatiebehoefte heeft

* u kunt uw (eigen) wachtgelders daarnaast aan Sterk-onderwijs melden waardoor uw wachtgelder spoedig aan werk wordt geholpen, u helpt collega-instellingen hiermee om de formatie op orde te krijgen

Op deze wijze zorgen we dat er geen onnodige werkloosheid in het onderwijs bestaat. Bijkomend voordeel is dat de eventuele doorbelasting van wachtgeldkosten naar u eindigt.

 

Terugdringing (wachtgeld)kosten:

* voor het PO is het Participatiefonds van toepassing dat in beginsel de kosten van de uitkering voor haar rekening neemt. Wanneer u niet door de instroomtoetsing bent gekomen, heeft u er direct belang bij deze wachtgelder z.s.m. aan ander werk te helpen omdat die uitkering aan u wordt doorbelast.

* voor het VO en MBO worden de wachtgeldkosten deels direct en gedeeltelijk als sector doorbelast waardoor beperking van de wachtgeldlast ook direct in uw belang is.

Zodra de werkloosheid eindigt, eindigt het wachtgeld immers ook....

 

Naast het vorengenoemde belang kennen we ook nog de korting op de bekostiging i.v.m. het passeren van 'eigen wachtgelders':

* het passeren van eigen wachtgelders, zoals in de WPO/WEC/WVO/WEB is vastgelegd, leidt in beginsel tot het in mindering brengen van de kosten van de gepasseerde wachtgelders op uw bekostiging

* het is zaak het aantal eigen wachtgelders te beperken. Dat kan op meerdere wijzen. Oorzaak van onnodige eigen wachtgelders ligt veelal in transparante communicatie.

 

Met elkaar kunnen we van het nadeel (lerarentekort) ook ons voordeel maken en zorgen dat het mes aan meerdere zijden snijdt:

1. de leerling heeft minder te maken met uitval van les

2. iedere bevoegde leerkracht staat voor de klas en is uit het wachtgeld

3. de wachtgeldlast wordt teruggedrongen door beëindiging uitkering

4. (passeren van) eigen wachtgelders wordt niet meer gekort op uw subsidie door beëindiging uitkeringen

5. door daling van wachtgeldkosten komt meer geld beschikbaar voor het primaire proces

 

Graag helpen we u met het bemiddelen en opschonen van uw (eigen) wachtgelders zodat allen spoedig werk hebben en de huidige behoefte in de arbeidsmarkt wordt gedekt. Daarnaast wordt uw doorbelasting of korting beëindigd.

Wachtgelders met een onderwijsbevoegdheid zijn welkom bij collega-onderwijsorganisaties. Uw aanbod van wachtgelders dekt andermans behoefte, hierin nemen wij graag een actieve bemiddelende rol.

Samen maken wij Sterk-onderwijs.

 

"Je gaat het pas zien als je het door hebt" zei Cruijff al....