› MBO-Raad: Sterk-onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen

MBO-Raad: Sterk-onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen

De doelstelling van de MBO-Raad kunnen wij vanuit Sterk-onderwijs natuurlijk alleen maar onderschrijven!

 

Wij ondersteunen u graag om die doelstelling te bereiken.

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 69 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

 

Sterk-onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen„

 

De MBO Raad versterkt de positie van de sector op de volgende terreinen:
in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo
op het gebied van kennisdeling en implementatie van onderwijsinnovaties
in relatie met het bedrijfsleven
in relatie met nationale en internationale actoren
in de publieke opinie

 

https://www.mboraad.nl/mbo-raad