› Digitalisering in het onderwijs: denk mee!

Digitalisering in het onderwijs: denk mee!

ICT-ontwikkelingen gaan snel. Hoe moet het onderwijs anticiperen op deze ontwikkelingen, zodat zij een blijvend toegevoegde waarde hebben?

 

De Onderwijsraad vraagt om input zodat zij richtinggevend advies kunnen geven aan de regering en de kamer. U kunt een bijdrage aan deze toekomstvisie geven.

Veel onderwijsinstellingen worstelen met de vraag hoe ze ICT beter kunnen inzetten. Daarom werkt de Onderwijsraad momenteel uit eigen beweging aan een brede verkenning van het thema onderwijs in het digitale tijdperk.

 

Digitalisering heeft in grote lijnen op drie manieren gevolgen voor het onderwijs:

* de organisatie van het onderwijs

* de inhoud van het onderwijs (leerdoelen, zoals digitale geletterdheid) 

* de didactiek (bijvoorbeeld het inzetten van digitale leermiddelen)

 

Hoe kunnen we er voor zorgen dat het onderwijs het tempo van de digitale ontwikkelingen in de maatschappij bij blijft houden? De verkenning van onderwijs in het digitale tijdperk beslaat de volledige onderwijskolom: van voorschoolse educatie tot hoger onderwijs.