› CAO VO akkoord nog niet bereikt

CAO VO akkoord nog niet bereikt

De onderwijsbonden hebben met de VO-raad op 20 december 2017 geen eindresultaat bereikt. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het voorgezet onderwijs worden in januari voortgezet .

 

In het overleg is geconstateerd dat met name op de thema's loonontwikkeling, ontwikkeltijd en beperking werkdruk te veel afstand bestaat om tot overeenstemming te kunnen komen.
 

De onderwijsbonden vragen om een forse loonsverhoging, meer dan in andere sectoren wordt afgesproken en meer dan de VO-raad biedt.

Over het realiseren van meer ontwikkeltijd en minder werkdruk verschillen partijen logischerwijs in de aanpak. De onderwijsbonden willen een individueel afdwingbare lessenreductie in de cao opnemen. Hiervoor is geen financiële dekking in het regeerakkoord. Daarnaast is de VO-raad van mening dat de aanpak en vormgeving vooral op school zelf moet plaatsvinden, in samenspraak met de leraren.

Eind januari 2018 wordt het overleg vervolgd.