› CAO VO 2018-2019 te downloaden bij Sterk-onderwijs

CAO VO 2018-2019 te downloaden bij Sterk-onderwijs

CAO VO 2018-2019
Zoals u van ons gewend bent, is de recent overeengekomen en uitgewerkte CAO VO 2018-2019 bij Sterk-onderwijs te downloaden.

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben overeenstemming bereikt over deze nieuwe CAO VO 2018-2019.
De CAO is ondertekend op 15 juli 2018 en gaat in per 1 juni 2018.

 

U kunt deze downloaden via onze download pagina, of deze link: http://www.sterk-onderwijs.nl/downloads
 

Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Vanaf 1 augustus 2019 wordt er in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Leraren(teams) en schoolleiding maken met elkaar een plan over hoe de lestaak anders te organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt.

De belangrijkste overige afspraken zijn:
• Onderwijzend en ondersteunend personeel krijgen een structurele loonsverhoging van 4,5% (2,35% op 1 juni 2018 en 2,15% per 1 juni 2019) en een incidentele verhoging van 1% in oktober 2018;
• Voor het ondersteunend personeel wordt het komend jaar extra aandacht besteed aan het loopbaanbeleid en de vermindering van werkdruk. Het budget voor scholing wordt gelijk getrokken met het onderwijzend personeel; beiden groepen ontvangen straks 600 euro per jaar;
• Ook aan de team- en afdelingsleiders in schaal 12 wordt een bindingstoelage toegekend. De hoogte van deze bindingstoelage is dezelfde als die van de leraar;
• Voor onbevoegde leraren is een afwijking van de ketenbepaling afgesproken, waardoor er voor de duur van maximaal vier jaar tijdelijke dienstverbanden mogelijk zijn.
Bij vragen of knelpunten ten aanzien van de uitvoering van de CAO kunt u natuurlijk weer contact opnemen met onze collega's.

Het Rijk heeft bekend gemaakt dat er een compensatie komt voor de effecten van de nieuwe CAO VO. Het kabinet heeft in mei 2018 al bevestigd dat de loonsverhoging per juni wordt gedekt in de bekostiging van 2018. Hieronder wordt kort de onderbouwing van de 2,35% loonsverhoging toegelicht.

De opbouw van de loonsverhoging bestaat uit drie onderdelen:
1. verwachte contractloonmutatie van de markt         2,20%
2. beschikbare ruimte in de bekostiging van 2017      1,00%
3. de gestegen pensioenpremies in 2018                     0,85% -/-
Beschikbare ruimte                                                          2,35%

Ad 1) Verwachte contractloon mutatie
De basis voor de verhoging van de GPL is de contractloonstijging van de markt. Deze komt uit op 2,2% in 2018.

Ad 2) Beschikbare ruimte in bekostiging 2017
Conform CAO VO 2016-2017 is in 2017 een eenmalig bedrag van €500 uitgekeerd. Dit komt overeen met 1% van de loonruimte. De bekostiging in 2017 was toereikend om deze uitkering te doen. Omdat het een eenmalige uitkering in 2017 betrof, is deze ruimte vanaf 2018 beschikbaar om opnieuw in te zetten.

Ad 3) Gestegen pensioenpremies
In 2018 zijn de pensioenpremies met 1,4%-punt gestegen. Eventuele compensatie vanuit het rijk is gekoppeld aan pensioenpremieontwikkelingen uit marktsectoren. Omdat die pensioenfondsen (gemiddeld genomen) een lichte premiedaling presenteren, wordt geen compensatie ontvangen voor de pensioenpremiesstijging bij het ABP, maar krijgen we te maken met een kleine negatieve bekostigingsaanpassing. Een deel van de loonruimte wordt ingezet om de hogere pensioenpremie te kunnen betalen.

Voorfinanciering
Omdat de extra kabinetsbijdrage in de Voorjaarsnota bepaald wordt en uitbetaling van die extra middelen na de zomer zal plaatsvinden is in zekere zin sprake van voorfinanciering. Aangezien (volgens betaalritme VO) een relatief groot deel van de bekostiging in de eerste helft per kalenderjaar wordt overgemaakt ontstaat op dit punt vooralsnog geen liquiditeitskrapte.