› CAO VO 2016-2017 nu al te downloaden bij Sterk-onderwijs

CAO VO 2016-2017 nu al te downloaden bij Sterk-onderwijs

De nieuwe CAO VO 2016-2017 is getekend.

Via onderstaande snelkoppeling krijgt u met een download de integrale tekst.

Eerst lichten we toe op welke onderwerpen de CAO is aangepast:

Zoals al in het onderhandelaarsakkoord is aangegeven, zijn onder meer de volgende onderwerpen ten opzichte van de CAO VO 2014/2015 aangepast:
•Looptijd
•Salarismaatregelen
•Ontslag
•Sociale zekerheid (Wovo en Zavo)
•Persoonlijk budget
•Beroepscommissie bijzonder onderwijs

Daarnaast is een afwijking van de ketenregeling opgenomen voor onbevoegde docenten en voor docenten die specifiek benoemd zijn en ingezet worden voor het geven van onderwijs aan nieuwkomers op een ISK/EOA-school. In de tekst staat onder welke voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheden.


De nieuwe cao is inmiddels aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De integrale cao-teksten kunt u hieronder downloaden.