› CAO-MBO 2016-2017 al te downloaden bij Sterk-onderwijs

CAO-MBO 2016-2017 al te downloaden bij Sterk-onderwijs

De CAO-MBO 2016-2017 is nu ook in tekst gereed. De MBO-raad heeft deze gepubliceerd.

 

Voor het downloaden van de complete set en de arbeidsvoorwaarden kunt u natuurlijk ook terecht bij Sterk-onderwijs.

Werkgever en werknemer vertegenwoordiging hebben in juni 2016 een onderhandelaarsakkoord over een cao voor de werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs gesloten.

In het akkoord hebben vakbonden en werkgevers onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over sociale zekerheid bij ontslag, een afwijking op de ketenbepaling voor zij-instromers, participatiebanen en het overleg met vakbonden op de mbo-school.

 

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het resultaat en daarmee is de cao mbo per 1 juli 2016 van kracht geworden. De cao heeft een looptijd tot 1 oktober 2017.